[:ro]3 milioane de români împotriva familiei[:en]3 milion Romanians against family recognition[:]

[:ro]28 de organizații românești și internaționale de drepturile omului critică inițiativa de modificare a definiției familiei din Constituția României
Amnesty International: “Acest curent este foarte îngrijorător“

 

Comunicat de presă – 18 iulie 2016

24 de organizații neguvernamentale din România și 4 organizații internaționale de drepturile omului au solicitat Curții Constituționale a României (CCR) să respingă inițiativa de restrângere a definiției familiei prin modificarea articolului 48 (1) din Constituția României.  Organizațiile semnatare consideră inițiativa ilegală în raport cu textul constituțional și standardele de drept internațional, standarde pe care România s-a angajat să le respecte. Inițiativa de redefinire a familiei în Constituția României dintr-o perspectivă religioasă aparține Coaliției pentru Familie și urmărește restrângerea dreptului la viață privată și familie al tuturor celor care se află în familii monoparentale sau în familii formate din cupluri heterosexuale care nu sunt căsătorite, precum şi în familii bazate pe cupluri formate din persoane de același sex, încălcând astfel principiul egalității și nediscriminării.

Solicitarea organizațiilor de drepturile omului din România este susținută de Amnesty International, Comisia Internațională a Juriștilor, ILGA-Europe și European Commission on Sexual Orientation Law. Cele patru organizații intonaționale au transmis o opinie legală separată în atenția Curții. CCR urmează să decidă pe 20 iulie dacă inițiativa de restrângere a definiției familiei respectă criteriile prin care poate fi modificată legea fundamentală a țării.

„Prin intervenția noastră, solicităm Curții Constituționale ca în exercitarea rolului său de garant al supremației Constituției să avizeze negativ inițiativa cetățenească, punând astfel capăt unui exercițiu inutil, manipulator și generator de ură la nivelul întregii societăți. Acest demers al Coaliției pentru Familie reprezintă un abuz de drept deoarece definiția restrictivă propusă pentru familie ca fiind bazată exclusiv pe căsătoria dintre bărbat și femeie în scopul procreării intră în sfera interdicției de revizuire a Constituției, pentru că ar avea ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgender (LGBT)”, a declarat Romanița Iordache, Vice Președinta Asociației ACCEPT. ACCEPT a trimis CCR un amicus curie prezentând argumentele de drept european și drept constituțional comparat, care demonstrează evoluția modului în care familia și căsătoria sunt înțelese în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Amnesty International a considerat că este vital să se implice în acest demers, alături de alte organizații de drepturile omului care au adus argumente juridice în fața Curții Constituționale pentru a apăra drepturile persoanelor LGBT în România. „Am fost martorii unor inițiative similare în alte state europene, care au dus la limitarea drepturilor persoanelor LGBT, în special dreptul la nediscriminare și la viață privată și de familie. Acest curent este foarte îngrijorător. Romania trebuie să respecte obligațiile sale conform standardelor internaționale și europene de drepturile omului. Acum are șansa să arate că protejează drepturile tuturor,” au declarant reprezentanții organizației. Amnesty International, o mişcare globală de peste 7 milioane de oameni cu membri şi suporteri în peste 150 de state şi teritorii, este independentă de orice guvern, ideologie politică, interes economic sau religie.

Comisia Internațională a Juriștilor a transmis, alături de parteneri, opinii scrise Curții Constituționale întrucât consideră inițiativa de restrângere a definiției familiei în România o problemă critică. „Curtea e chemată să judece dacă această propunere de modificare a Constituției este sau nu în acord cu obligațiile României în raport cu tratatele internaționale prin care își asumă să respecte, protejeze și să pună în aplicare drepturile omului inclusiv dreptul de a nu fi discriminat, dreptul de a fi egal în fața legii, dreptul la viață privată și de familie.”

ILGA-Europe, Filiera Europeană a Organizației Internaționale a persoanelor LGBTI, consideră că prevederile internaționale de drepturile omului sunt foarte de clare: “persoanele LGBTI au dreptul să fie protejate de discriminare. CEDO a atras recent atenția asupra poziției vulnerabile a perosanelor LGBTI în societatea românească. Instituția căsătoriei între un bărbat și o femeie nu va avea absolut nimic de câștigat în urma acestei inițiative. Singura consecință a demersului este discriminarea unor cetățeni pe criteriul orientării sexuale, și includerea acestei discriminări în Constituție, ceea ce va duce la creșterea stigmatizării și ostilității la care persoanele LGBTI sunt expuse.”

Coaliția anti-discriminare și organizații neguvernamentale din România au transmis, de asemenea, opinii scrise către CCR, pentru a sublinia caracterul discriminatoriu al inițiativei Coaliției pentru Familie.

 

Organizațiile care au transmis opinii scrise CCR sunt:

Asociația ACCEPT

ILGA-Europe

Amnesty International

Comisia Internațională a Juriștilor

European Commission on Sexual Orientation Law

Centrul pentru Resurse Juridice

Societatea Academică din România

Institutul pentru Politici Publice

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația ActiveWatch

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA

Asociația Funky Citizens

Asociația Română Anti-SIDA

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Fundația PACT

Centrul de Studii Juridice și Drepturile Omului

Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Fundația Romanian Angel Appeal

Asociația FRONT

Asociația Expert Forum

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități

Asociația Umanistă Română

Asociația Secular-Umanistă din România

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS

 

Notă: Opiniile scrise transmise Curții Constituționale de semnatari au luat forma a trei documente amicus curiae. Amicus curiae este forma cel mai des folosită de diferite organizaţii neguvernamentale, naţionale sau internaţionale, prin care acestea îşi exprimă propriile puncte de vedere cu privire la aspecte ale unor procese în curs de desfăşurare, atunci când drepturi ale omului au fost sau pot fi încălcate sau ȋn chestiuni de interes public. Amicus curiae este forma acceptată de instanţele de judecată şi curţile constituţionale din diferite ţări şi de tribunalele internaţionale, de exemplu Curtea Europeană de Justiţie sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului.[:en]28 Romanian and International human rights organizations criticize the initiative to amend the definition of family in the Romanian Constitution

Amnesty International: “This pattern is really worrying”

 

Press release – July 18th, 2016

 24 NGOs in Romania and 4 international human rights organizations have asked the Constitutional Court of Romania (CCR) reject the initiative which aims to restrict the definition of family, by amending Article 48 (1) of the Romanian Constitution to refer to family as marriage between a man and a woman. The signatory organizations consider the initiative in violation to constitutional provisions and international law standards, standards that Romania has undertaken to respect. The initiative to redefine the family in the Constitution from a religious perspective belongs to the Coalition for Family and aims to restrict the right to private and family life of all those who are single parents or families based on heterosexual couples who are not married, and families based on same sex couples, thereby infringing the principle of equality and non-discrimination.

Amnesty International, International Commission of Jurists, ILGA-Europe, the European Commission on Sexual Orientation Law also support the position of the NGOs in Romania, by submitting a separate legal opinion to the Court. On July 20th, CCR is to decide whether the initiative to restrict the definition of family meets the criteria by which to change the country’s fundamental law.

„Through our intervention, we ask the Constitutional Court, the institution invested as the guarantor of the Constitution supremacy, to reject this initiative ending a pointless manipulative exercise which generates hatred in our society. This Coalition for Family initiative is an abuse of law. It proposes a restrictive definition for the family as exclusively based on marriage between man and woman for the purpose of procreation. Therefore,  the initiative is prohibited under the rules governing constitutional revisions, because the result will be the suppression of fundamental rights and freedoms of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals (LGBT),” said Romaniţa Iordache, Vice President of the ACCEPT Association. ACCEPT sent CCR an amicus curie that presents arguments of European law and comparative constitutional law, showing how family and marriage have evolved in the European Court of Human Rights (ECHR) jurisprudence.

 ILGA-Europe: “International human rights law is crystal clear: LGBTI people are entitled to be protected against discrimination. The European Court of Human Rights has very recently pointed out the vulnerable position that LGBTI people are currently in within Romanian society. Marriage between different-sex partners will not be furthered in any way by this proposal – the only consequences will be to discriminate against people because of their sexual orientation, specifically list such discrimination in the Romanian constitution and raise further stigmatisation and hostility. ”

ICJ (with approval from ECSOL): „The International Commission of Jurists jointly with our partners have made their observations available to the Constitutional Court in this matter because we consider it an issue of critical importance.  The Constitutional Court is called upon to consider whether the proposed constitutional revision as currently formulated is consistent with Romania’s obligation under international human rights law to respect, protect and fulfil human rights, including the right to be free from discrimination, the right to equality before law and equal protection of the law, the right to private and family life.”

Amnesty International: “Amnesty International feels it is truly important to join our efforts with other human rights organisations in this case and put forward legal arguments to the Constitutional Court in defence of the rights of LGBTI people in Romania. We have seen similar developments in other European countries that have led to restricting LGBTI rights, particularly with regards to the right to be free from discrimination,  to family life and privacy. This pattern is really worrying. Romania should comply with their obligations under international and regional human rights law to protect the rights of every person and this case is a chance to prove it.”

The Anti-Discrimination Coalition and other NGOs in Romania have also submitted written opinions to CCR, in order to highlight the discriminatory nature of the Coalition for Family initiative.

 

The organizations that submitted written opinions CCR are listed bellow:

Asociația ACCEPT

ILGA-Europe

Amnesty International

Comisia Internațională a Juriștilor

European Commission on Sexual Orientation Law

Centrul pentru Resurse Juridice

Societatea Academică din România

Institutul pentru Politici Publice

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația ActiveWatch

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA

Asociația Funky Citizens

Asociația Română Anti-SIDA

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Fundația PACT

Centrul de Studii Juridice și Drepturile Omului

Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Fundația Romanian Angel Appeal

Asociația FRONT

Asociația Expert Forum

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități

Asociația Umanistă Română

Asociația Secular-Umanistă din România

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS

 

Note: written opinions submitted to the Constitutional Court in Romania took the form of three amicus curiae documents. Amicus curiae is the form most often used by various national or international non-governmental organizations, by which they express their views on different aspects involved by court trials, when human rights have been or may be violated or when matters of public interest are involved. Amicus curiae is the form accepted by the courts and constitutional courts of various countries and international tribunals, for example the European Court of Justice or the European Court of Human Rights.[:]

[footer]

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[current-year] KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?