[:ro]Cazul Coman – Hamilton[:en]The Coman – Hamilton case[:]

[:ro]5. 2010 Rome IMG_0001

Relu Adrian Coman şi soțul său, cetățeanul american Robert Clabourn Hamilton, au dat în judecată statul român în urma refuzului de a recunoaște căsătoria lor oficiată în 2010 la Bruxelles. Autoritățile din România refuză, de asemenea, să recunoască relația de familie dintre soți. În lipsa acestei recunoașteri, soţii Coman-Hamilton nu se pot stabili acasă, în România, întrucât dreptul la rezidenţă se acordă exclusiv membrilor familiei. În momentul de faţă, Clai Hamilton nu poate locui legal în România pentru perioade mai lungi de 3 luni în calitate de membru de familie, deşi este căsătorit cu un cetăţean român. Deși căsătoria lor este una legală, ea nu este recunoscută de autoritățile române. Dacă Adrian Coman s-ar fi căsătorit cu o femeie și nu cu un bărbat, acest caz nu ar fi existat.

Asociaţia ACCEPT şi Coaliţia anti-discriminare sunt alături de cei doi soţi în încercarea lor de a-şi apăra dreptul la familie şi la liberă circulaţie. Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului, îi reprezintă în faţa instanţelor încă din 2013.

Cazul soților Coman-Hamilton se află pe rolul Curții Constituționale a României (CCR), urmând ca instanța să se pronunțe asupra constituționalității articolului 277 alineatele (2) și (4) din Codul civil.  Audierile vor avea loc miercuri, 20 iulie 2016, în aceeaşi zi în care CCR se va pronunța cu privire la constituționalitatea inițiativei Coaliției pentru Familie, care solicită redefinirea familiei ca instituție civilă dintr-o perspectivă religioasă în Constituţia Romăniei.

Statul român, reprezentat de Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Interne, refuză în baza prevederilor contestate din Codului Civil să  recunoască efectele unui act de stare civilă belgian care stabilește o relație de familie între două persoane de același sex. În ciuda acestei politici, Codul Civil stipulează că efectele relației de familie, chiar și în cazul soților de același sex, trebuie respectate în contextul exercitării dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene.

Prevederile legale din Codul civil, vagi și contradictorii, împiedică soții Coman-Hamilton să își exercite dreptul la viață privată și de familie în România. Acest drept este garantat de Constituția României prin articolul 26 și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin articolul 8.

„Jurisprudența  recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului a statuat în cauze asemănătoare împotriva Italiei şi Croaţiei că statele au obligaţia să recunoască juridic relaţiile de familie existente între persoane aflate în cupluri de acelaşi sex care fie au încheiat forme legale de uniune în străinătate – căsătorie sau parteneriat civil – fie se află în uniuni de facto. Această obligaţie este inevitabilă mai ales în contextul legislativ românesc de astăzi în care aceste cupluri nu-şi pot legitima relaţia prin nicio formă de protecţie legală pe teritoriul României. CCR este chemată să judece dacă aceste restricții aplicate recunoașterii familiilor bazate pe cupluri de același sex în Codul Civil sunt constituționale și conforme cu standardele de drepturile omului, standarde pe care România s-a angajat să le respecte” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.

IMG_0063

Povestea soților Coman-Hamilton

 Soții Coman-Hamilton, Adrian şi Clai, doresc să se stabilească acasă, în România. În prezent, cei doi soţi suportă efectele discriminării şi homofobiei impuse de legile din România, deși familia lor este recunoscută în Statele Unite şi în marea majoritate a statelor din Uniunea Europeană. Ei s-au cunoscut în vara anului 2002 la New York şi încă de atunci formează un cuplu. „Prima noastră întâlnire a fost în Central Park.  L-am recunoscut pe Adrian când trecea strada și n-am putut să nu observ cât de frumos și demn era. După ce ne-am cunoscut, nu ne-am putut dezlipi unul de altul. Prima noastră întâlnire a durat ore întregi și ne-a fost clar că urma să ne mai vedem,”  își aduce aminte Clai.

 Înainte să se căsătorească, cei doi au format un cuplu stabil vreme de opt ani.   „Abia după trei ani de relație în care am ajuns să ne cunoaștem foarte bine am decis să ne mutăm împreună. Mă temeam, evident, că rutina de a trăi împreună va reduce dimensiunea romantică a relației. Însă de fapt am realizat că ne face plăcere această rutină, iar romanța nu s-a încheiat. Relația noastră s-a schimbat în bine, am devenit și mai apropiați când am împărțit un cămin. Prietenii au devenit comuni, ne-am cunoscut familiile, am fost în vacanțe alături de ei, ne-am dus la școală în același timp. Eu am făcut facultatea de științe politice și un master în drepturile omului, iar el design grafic,” povestește Adrian.

 În 2009 Adrian a fost nevoit să părăsească New York-ul singur, pentru a lucra la Parlamentul European. Și Adrian, și Clai, aveau credite de plătit pentru apartament și facultate, într-un climat economic dificil în  Statele Unite, în plină criză financiară. Relația la distanța nu a fost ușoară, mai ales că amândoi munceau din greu ca să își facă o carieră și să ajungă la un moment dat iar împreună.

 „În 2010, când l-am cerut pe Clai în căsătorie, eram deja departe de el de peste un an. Cât am stat la distanță am înteles că e partenerul meu de viată, la bine și la greu. La acea vreme încă nu ne puteam căsători la New York și am realizat că, fiind rezident belgian, trăiam pentru prima dată într-un cadru juridic care recunoștea relația noastră, prin căsătorie. El a fost foarte emoționat, mi-a spus „da” pe loc, a fost foarte romantic, așa prin Skype cum era. Iar patru luni mai târziu eram deja căsătoriți la Bruxelles.”

 Însă în acei ani rata șomajului creștea în toată Europa și în 2012 Adrian și-a încheiat contractul la Parlamentul European. A început șă își caute de lucru în Belgia și în Statele Unite, și s-a gândit și la România. S-ar fi întors acasă, la părinți, rude și prieteni. Îi era dor de ei, dor de țară. Dar nu l-ar fi lăsat pe Clai în urmă. Știa că membrii de familie ai cetățenilor europeni au garantat dreptul la rezidență când se mută împreună în alt stat al Uniunii Europene.

Adrian a mers la Consulatul României din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie, un document necesar pentru cererea de rezidenta în Romania pentru Clai. „Îmi amintesc că funcționarii au închis câteva minute ghișeul pentru a vorbi între ei. Apoi mi-au comunicat că nu îmi pot transcrie certificatul de căsătorie.  În acel moment am simțit doar umilință și tristețe – am ieșit de la consulat cu o foaie prin care ziceau că nu îmi pot recunoaște familia. Niciunui alt om din acea sală nu i s-ar fi răspuns la fel.  A fost primul moment când relaționam cu statul român ca persoană căsătorită. Am înțeles că pentru România eu sunt necăsătorit, că nu contez. Am plecat de acolo foarte apăsat; m-a afectat foarte tare refuzul propriei mele țări. Am luat spre casă tramvaiul și am uitat să compostez biletul; am primit pentru asta o amendă.”

 Din acel moment Adrian și Clai au început lupta cu statul român, susținuți de părinți, familie, dar și de Asociația ACCEPT și Coaliția anti-discriminare. Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului, îi reprezintă din 2013, când au început la Inspectoratul General pentru Imigrări demersurile prin care au solicitat recunoașterea relației de familie dintre cei doi soți în vederea exercitării dreptului la libertate de circulație pe teritoriul Uniunii Europene.

Instanțele din România au avut nevoie de 3 ani pentru a hotărî cine e abilitat să judece cazul. A ajuns pe rolul Judecătoriei Sectorului 5, care a decis să trimită la CCR excepția de neconstituționalitate ridicată de Asociația ACCEPT privind articolul 277 alineatele 2 și 4 din Codul Civil. Aceste prevederi interzic recunoașterea pe teritoriul României a căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate, însă aparent fără ca această interdicție să vizeze libertatea de circulație a cetățenilor UE. În practică, autoritățile române nu recunosc statutul de membru de familie al unui soţ dintr-un cuplu de acelaşi sex, nici măcar când e vorba despre exercitarea liberei circulaţii ca cetăţean european, pentru reîntregirea familiei.

„În România, nu există relația noastră care durează de 14 ani de zile. Tot ce am clădit nu e recunoscut. Clai nu poate primi dreptul de a locui în România, cu toate că este soțul meu. Poate veni doar ca turist pentru că este cetățean american sau în alte scopuri. La bătrânețe îmi doresc să mă întorc acasă, unde m-am născut și am crescut. Vreau să pot să fac asta fără probleme alături de familia mea, de omul pe care îl iubesc,” încheie Adrian.

 

Note:

Articolul 277 din Codul Civil prevede:

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.

(2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

(4) Dispoziţiile legale privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rămân aplicabile.

 

Articolul 26 din Constituția României:

Viaţa intimă, familială şi privată

(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

 

 

ARTICOLUL 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie

  1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
  2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţapublică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.

 [:en]5. 2010 Rome IMG_0001

Relu Adrian Coman, and his husband, American citizen Robert Clabourn Hamilon, have sued the Romanian state for refusing to recognise their marriage, which took place in 2010 in Brussels. Not only that, but the Romanian authorities are also adamant in refusing to accept that the gay couple are indeed forming a family. Without this formal recognition, the couple cannot live together in Romania, as residency rights are only granted to family members. Currently, Clai Hamilton cannot legally live in Romania for periods longer than 3 months, although he is married to a Romanian citizen. Despite their marriage being legal, it is not acknowledged by the Romanian state. Should Adrian Coman have married a woman, and not a man, these problems would never have existed.

ACCEPT and the Anti-Discrimination Coalition are supporting the couple in their efforts to protect their right to family life as well as the right to free movement. Human rights lawyer Iustina Ionescu has been representing the two in front of the Court since 2013.

The Romanian Constitutional Court will rule on lawfulness of Art 227, points 2 and 4 of the Civil code, particularly as they apply to the Coman-Hamilton case. Hearings will take place on Wednesday, 20 July 2016, the same day when the Romanian Court will decide on the legality of the initialtive of the Coalition for Familiy, which is looking to redefine the family as a civil institution in the Romanian Constitution, doing so from a religious perspective.

The Romanian state, represented by the Imigration Office as well as by the Internal Affairs Ministry, is using the Romanian Civil Code as grounds for refusing to recognise  the effects of a marriage between two men, although this has legally taken place in Belgium and has effecively and legally created a family. However, irrespective of these policies, the Civil Code states that the right to family, even a same-sex one, needs to be respected in the context of asserting one’s right to free movement on the territory of the European Union.

The Romanian Civil Code, vague and contradictory, is preventing the Coman-Hamilton couple to exercise ther right to family life in Romania. This right is, however, guaranteed in Art. 26 of the Romanian Constitution and Art 8 of the European Convention on Human Rights.

„Recent jurisprudence from the European Court of Human Rights has decided in similar cases against Italy and Croatia that the states have an obligation to recognise same-sex couples who have been legally married or created a civil partership aboroad, or who are in de facto unions. This obligation is crucial, particularly in the Romanian legislative context, under which these couples have no means of making their relationship legal, nor do they have any legal protection. The Romanian Constitutional Court must now rule on whether these restrictions on recognising same-sex couples in the Civil Code are constitutional and uphold the human rights standards Romania has committed to,” said Iustina Ionescu.

IMG_0063

The story of the Coman-Hamilton family

The Coman-Hamilto family, Adrian and Clai, want to settle down in Romania, their home. Right now, the two suffer from the effect of the discriminatory and homophobic Romanian legislation, although their family is recognised both in the United States and in most European Uniion countries.  They met in the summer of 2002 in New York, and have been a couple ever since. „Our first date was in Central Park. I met Adrian while crossing the street, and noticed how handsome and dignified he was. We became practically inseparable. Our first date lasted for hours, and it was crystal clear we were going to see each other again,” Clai remembers.

 The two had been together for 8 years when they got married. „We only moved in together after three years, when we had got to know one another really well. I was, of course, worried that routine will take away some of the romance in our relationship. But we actually realised we enjoy the routine, and have still kept the romance in our couple. Our relationship has changed for the better, we have become much closer since we started sharing a home. Our friende have become our common friends, we have met each other’s families, we went on holidays with them, we went to University at the same time. I studied political science and did a Master’s in Human Rights, and he studied graphic design,” Adrian said.

 In 2009, Adrian had to leave New York on his own, to work in the European Parliament. Both Adrian and Clai had student loans to pay, as well as a mortgage, and this was taking place during the financial crisis. The long-disctance relationship wasn’t easy, particularly as both were working hard to built a career and to ensure they would one day live together again.

 „In 2010, when I asked Clai to marry me, I was already far away from him for a year. While having a long-distance relationship, I understood he is my life partner, for better or for worse. That time, we still couldn’t marry in New York, but, being a Belgian resident, we could get married in Belgium. He was very emotional about it, said „Yes” immediately, although on Skype, it was very romantic. Four months later, we were already married in Brussels.

However, with the unemployment rates increasing all over Europe, Adrian finished his contract with the European Parliament in 2012. He thus looked for a job in Belgium and in the US. He also considered Romania for a position, as he was missing his parents, his friends and his home country, but he would only move to any new location together with Clai. Adrian knew that spouses of EU citizens can automatically get residency in a new EU country when the family relocates.

In order to obtain Clai’s Romanian residency permit, Adrian had to go to the Romanian Consulate, where he needed their marriage certificate to be transcribed. „I remember the clerks talked privately about the matter, then a few minutes later they told me they could not transcribe my marriage certificate. In that moment all I felt was sad and humiliated, I left the Consulate holding a sheet of paper saying my family was not recognised by the Romanian authorities. No other person in the room would have received that answer. During my first interaction as a married man with the Romanian authorities, I understood that to them this didn’t matter, I didn’t matter, my marriage didn’t matter. My country’s refusal to accept me hurt really badly, on my way home I was so distraught that I got a fine because I forgot to validate my tram pass.”

From that moment on, Adrian and Clai started their fight with the Romanian authorities. They were supported by their families and by ACCEPT and the Anti-Discrimination Coalition. Iustina Ionescu has been their legal representative since 2013. Their next encounter with the authorities was with the Immigration Office, where they asked for the marriage to be recognised, under the freedom of movement, one of the four EU fundamental freedoms.

The Romanian courts took three years to reach a decision on which court has authority over the case. The 5th District Court in Bucharest, where the case was heard, referred to the Romanian Consitutional Court for the interpretation of the relevant article governing family law. While the law does not recognise same sex marriages concluded outside Romania, this should not, in theory, affect the freedom of movement of EU citizens. In practice however, the Romanian state does not recognise same-sex partners as legal spouses, not even in freedom of movement cases, such as the reunification of families.

 „For the Romanian state, our 14-year old relationship simply doesn’t exist, nothing of what we’ve done and built together is recognised here. Clai can’t get his residency permit, despite being my husband. As an American citizen, he can only visit as a tourist, or for business purposes. But when I grow older, I would like to move back to where I was born and where I grew up. I’d like to be able to do that with my family, with the man I love,” said Adrian.[:]

[footer]

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[current-year] KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?