[:ro]Cazul Coman va ajunge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene[:en]Coman Case Referred to the Court of Justice of the European Union[:]

[:ro] 

Judecătorii europeni vor interpreta termenul „soți” în cadrul exercitării dreptului la liberă circulație al cuplurilor de același sex pe teritoriul Uniunii Europene

Asociația ACCEPT salută decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a consulta Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) asupra interpretării armonioase a legislației comunitare privind dreptul la liberă circulație pentru cetățenii europeni aflați în familii bazate pe cupluri de același sex. Decizia de a consulta judecătorii europeni este una istorică, fiind pentru prima dată când CCR trimite întrebări preliminare la curtea de la Luxembourg. De asemenea, CJUE se va confrunta pentru prima dată cu o întrebare concretă asupra semnificației termenului de „soți” din contextul directivei europene privind dreptul la liberă circulație, pentru a clarifica dacă acesta include și soții de același sex.  Prin această decizie, CCR arată faptul că România aparține, totuși, unui spațiu european al valorilor, de care nu se poate despărți și în care nu se poate izola.

„Decizia CCR ne încurajează, întrucât este un pas important pentru interpretarea unitară a dreptului comunitar cu privire la exercitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor UE. CJUE se va pronunța asupra recunoașterii mutuale a statutului de membru de familie pentru cuplurile formate din persoane de același sex, prin interpretarea și clarificarea termenului de „soți”. Acest principiu de bază al dreptului comunitar permite românilor să circule liber în alte state membre ale Uniunii Europene, să locuiască, să muncească sau să învețe acolo; este firesc ca lucrurile să stea la fel şi invers, când cetăţeni europeni se stabilesc în România,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră ACCEPT.

„Clai și cu mine ne-am promis atât unul altuia, cat și în fața legii belgiene, să ne iubim și să avem grijă unul de altul pentru restul vieții noastre. Recunoașterea familiei noastre în România nu rănește pe nimeni. Ne ajută însă pe noi să nu devenim străini unul față de altul când trecem frontiera țării mele materne. Ne ajută să ne păstram demnitatea umană și în fața statului român,” a declarat Adrian Coman.

Cazul familiei Coman-Hamilton este susținut de Coaliția anti-discriminare.


 

Parcursul cazului:

27.10.2016 – Asociația ACCEPT, Adrian Coman și familia sa sunt prezenți în fața judecătorilor constituționali pentru re-audierea cazului, în urma repunerii pe rol a speței la finele lui septembrie 2016. Date fiind elementele de drept comunitar pe care le implică garantarea dreptului la liberă circulație, Asociația ACCEPT solicită Curții Constituționale a României trimiterea unor întrebări preliminare de clarificare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în analiza cazului. CCR a decis amânarea deciziei referitoare la transmiterea acestor întrebări pentru finele lui noiembrie. Clarificările solicitate de ACCEPT se referă la modul în care dreptul comunitar și prevederile constituționale din România pot fi interpretare în armonie de judecători, atunci când este pus la îndoială statutul de familie al persoanelor LGBT în momentul exercitării dreptului lor la liberă circulație. Întrebările se referă la modul în care judecătorii europeni definesc noțiunea de soți, în înțelegerea dreptului comunitar și a principiului libertății de circulație pe teritoriul UE, și dacă definiția acestui termen include și soții de același sex. De asemenea, dorim ca CJUE să clarifice dacă, din perspectivului dreptului Uniunii Europene, soții de același sex au drepturi egale în privința dreptului de ședere pe teritoriul României.

20.09.2016 – Deși curtea rămăsese în pronunțare, CCR decide să repună pe rol cazul familiei Coman-Hamilton și amână examinarea constituționalității prevederilor articolului 277 alineatele (2) și (4), care interzic recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex încheiate în afara țării atât timp cât nu afectează dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene (UE), pentru 27 octombrie. Adrian Coman și Clai Hamilton, alături de Asociația ACCEPT, solicită recunoașterea faptului că cei doi formează o familie care are dreptul să se stabilească în țara noastră. În tot acest timp, viața de familie a lui Adrian și Clai continuă la New York, departe de părinții din România.

20.07.2016 – CCR amână pentru 20 septembrie 2016 pronunțarea în cazul familiei Coman-Hamilton și permite inițiativei de redefinire a familiei în Constituție să își urmeze parcursul în parlament. Curtea urmează să reanalizeze propunerea după ce politicienii vor vota asupra ei.

Decembrie 2015 – Judecătoria Sectorului 5 admite cererea Asociației ACCEPT și familiei Coman-Hamilton și transmite excepția de neconstituționalitate ridicată de petenți către CCR.

Octombrie 2015 – Are loc prima audiere la Judecătoria Sectorului 5 în speța Coman-Hamilton. Asociația ACCEPT formulează cererea prin care solicităm ca CCR să analizeze constituționalitatea articolului 277 alineatele 2 și 4.

Septembrie 2015 – Curtea de Apel lămurește faptul că Judecătoria Sectorului 5 este instanța competentă să judece cazul familiei Coman-Hamilton.

Octombrie 2013 – Asociația ACCEPT și familia Coman-Hamilton dau în judecată statul român, reprezentat prin Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Interne. Judecătoria Sectorului 5 își declină competența să judece speța și urmează doi ani în care instanțele din România dispută cine este abilitat să judece cazul.

Ianuarie 2013 – Inspectoratul General pentru Imigrări transmite în scris refuzul de a acorda lui Clai Hamilton dreptul de a avea reședința stabilă în România, deși acesta este căsătorit cu un cetățean european, Adrian Coman. Dacă, în loc să fie căsătorit cu un bărbat, Adrian ar fi căsătorit cu o femeie din Statele Unite, aceasta ar fi putut să locuiască în România fără nicio restricție.

Decembrie 2012 – Adrian Coman solicită Inspectoratului General pentru Imigrări emiterea unui permis de rezidență pentru soțul său, Clai Hamilton, în baza dreptului la liberă circulație pentru cetățenii europeni și familiile lor, inclusiv soți care sunt cetățeni ai unui stat care nu e membru al Uniunii Europene.

Septembrie 2012 – Adrian Coman rămâne șomer și dorește să se întoarcă acasă, în România, alături de soț. Începe demersurile pentru a vedea cum poate veni acasă, încearcă să transcrie căsătoria la Consulatul României în Belgia. Este refuzat.

5 noiembrie 2010 – Adrian Coman și Clai Hamilton se căsătoresc în Bruxelles, Belgia, după 8 ani de relație stabilă.[:en] 

EU judges will interpret the term „spouse,” as regards the right to free movement of same-sex couples on the EU territory.

ACCEPT welcomes the decision of the Romanian Constitutional Court (RCC) to consult the Court of Justice of the European Union (CJEU), regarding the interpretation of community law on the application of the right to free movement of European citizens in same-sex families. The decision is historical, being the first time when the RCC sends preliminary questions to the Luxembourg-based Court. Also for the first time, the CJEU is asked about the meaning of the term „spouse” in the EU Directive on the right to free movement, in order to clarify whether it includes same-sex spouses. Through this decision, the RCC shows that Romania belongs to a space of European values, from which our country cannot be separated nor isolated.

„The RCC decision is encouraging, as it is an important step for a unitary interpretation of community law, regarding the application of the right to free movement of EU citizens. CJEU will decide regarding mutual recognition of the family status for same-sex couples, by interpreting and clarifying the term „spouse.” This basic principle of community law allows Romanians to move freely to other EU Member States to live, work or study; EU citizens’ rights also need to be respected when they move to Romania,” said Iustina Ionescu, human rights lawyer and ACCEPT member.

„Clai and I promised each other and before the Belgian law to love and take care of one another for the rest of our lives. The recognition of our family in Romania does not hurt anybody. It does help us not to become strangers when we cross the border of my native country and to retain our human dignity before the Romanian State,” said Adrian Coman.

The case of the Coman-Hamilton family is suported by the Anti-discrimiantion Coalition in Romania.


 

Case Timeline:

October 27, 2016: ACCEPT, Adrian Coman and his family appear before the Romanian Constitutional Court in a new hearing, following the RCC decision in September 2016 to re-hear the case. In the context of community law, which guarantees the right to free movement, ACCEPT asks the RCC to send preliminary questions to the Court of Justice of the European Union. RCC decides to postpone its decision to Novemebr 2016 on whether to send preliminary questions to the CJEU. ACCEPT asked to clarify how the provisions in the community law and the Romanian Constitution can be interpreted harmoniously when the family status of LGBT people is questioned in the context of the application of their right to free movement. EU judges are asked to interpret the term „spouse” in the context of community law and the principle of free movement on the EU territory, and whether this term includes spouses of the same sex. Also, ACCEPT would like the EU Court to clarify whether, in community law, same sex spouses have equal rights regarding the right to reside on the Romanian territory.

September 20, 2016: While expected to make a decision on this date, the RCC anounces a new hearing of the Coman-Hamilton family case and postpones to October 27, 2016 the examination of whether civil code art. 277 (2) and (4) are constitutional; the two paragraphs prohibit the recognition of same-sex marriages registered abroad, except as regards the right to free movement on the EU territory. Adrian Coman and Clai Hamilton, joined by ACCEPT, ask for the recognition that they are a family and have the right to move to Romania. All this time, their family life continues in New York, far from their parents in Romania.

July 20, 2016: RCC postpones to September 2016 its decision in the Coman-Hamilton family case and allows a separate initiative to redefine family in the Romanian Constitution to move forward to the Parliament. The Court is to assess the initiative again after approval in Parliament.

December 2015: Bucharest Fifth District Court admits the complaint of the Coman-Hamilton family and ACCEPT, and agrees to refer the civil code provisions to the Romanian Constitutional Court.

October 2015: First hearing before the Bucharest Fifth District Court in the Coman Hamilton family case. ACCEPT requests referral to the Romanian Constitutional Court of civil code Article 277 (2) and (4).

September 2015: Bucharest Court of Appeal clarifies that the Bucharest Fifth District Court is competent to hear the Coman-Hamilton family case.

October 2013: ACCEPT and the Coman-Hamilton family file a complaint against the Romanian Government, represented by the General Inspectorate for Migration and the Ministry of Internal Affairs. Bucharest Fifth District Court declines its competence to hear the case; for two years Romanian Courts try to establish which court has the competence to hear the case.

January 2013: General Inspectorate for Migration declines to consider a residence for Clai Hamilton in Romania, despite his marriage to an EU citizen, Adrian Coman. If Adrian Coman married a female citizen of the United States, she would have received a positive response, with no restrictions.

December 2012: Adrian Coman asks the General Inspectorate for Migration to consider a residence permit for his husband, Clai Hamilton, on the basis of the right to free movement for EU citizens and their family, which includes a spouse who is not an EU citizen.

September 2012: Being unemployed, Adrian Coman considers returning to Romania, together with his husband. He begins the procedure by requesting a transcription of the Belgian marriage certificate into the Romanian register, which is one document requested to apply for a residence for his husband. The Romanian Consulate in Belgium declines his request.

November 5, 2010: Adrian Coman and Clai Hamilton marry in Brussels, Belgium, after eight years of a stable relationship.[:]

[footer]

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[current-year] KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?